Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

รายละเอียดโครงการ E-MarketPlace
ความเป็นมาของโครงการ ECIT
เกี่ยวกับโครงการ ECIT
สรุปภาพรวมโครงการ ECIT
กำหนดการอบรม
รายละเอียดการอบรม
แผนที่การเดินทาง
ระบบ e-Catalog
สมัครสมาชิกในโครงการ
Log In E-MarketPlace
คู่มือการใช้งานระบบ
  ERP Online Application
  Trainning
  ECIT Activities

 
Supplier Login To
E-MarketPlace
 
 Username
 Password

ระบบตลาดกลางออนไลน์ ( e-MarketPlace Portal )

E-Marketplace คือตลาดกลางรวบรวมสินค้าและร้านค้าหรือบริษัท จำนวนมาก เพื่อเป็นสื่อกลางในการซื้อ-ขายสินค้าระหว่างกัน โดยรูปแบบของ E-Marketplace จะเป็นการบริการในรูปแบบของเว็บไซต์ ที่เปิดให้บริการโดย คุณสามารถ "นำข้อมูลธุรกิจและข้อมูลสินค้าคุณ ไปใส่ไว้ใน E-Marketplace เหล่านั้น ได้ในรูปแบบของ การสร้างเว็บไซต์ แค็ตตาล๊อกสินค้า และส่วนใหญ่ใน เว็บไซต์ เหล่านี้จะเป็นแหล่งที่มีคนเข้ามา หาข้อมูลสินค้า อยู่เป็นประจำมากมายในแต่ละวัน เหมือนกับตลาดนัด แต่เป็น ตลาดนัดออนไลน์ขนาดใหญ่ ที่สำหรับ การค้าขายระหว่าง ธุรกิจ กับ ธุรกิจกันเป็นหลัก (B2B - Business to Business)  หรือ การค้าขายแบบ ร้านค้าขายไปยังผู้บริโภค (B2C- Business to Consumer) ซึ่งผู้ที่มา นำข้อมูลมาลงไว้ที่เว็บไซต์เหล่านี้ จะเพิ่มโฮกาส การเจอลูกค้าจากทั่วโลก การได้ออเดอร์สินค้าจากต่างประเทศได้โดยไม่ยาก จากเว็บ E-Marketplace ต่างๆ เหล่านี้  ซึ่งนี้คือเหตุผลว่าทำไม เราถึงต้องนำ ธุรกิจ หรือสินค้าของเรา ไปใส่ไว้ใน E-Marketplace ต่างๆ เหล่านี้ โดยส่วนใหญ่แล้วรูปแบบของ E-Marketplace สามารถแบ่งได้หลายรูปแบบ ได้แก่

B2C E-Marketplace คือ ตลาดกลางสินค้าระหว่าง ธุรกิจร้านค้า (Business) ตรงไปยังคนทั่วไป (Consumer) โดยรูปแบบของตลาดกลางลักษณะนี้มีลักษณะเหมือนกับเป็น ช๊อปปิ้งมอลล์ (Shopping Mall) ขนาดใหญ่ที่สามารถเข้าไปเลือกซื้อสินค้าจากร้านค้าต่างๆ ภายในมอลล์แห่งนั้นได้ โดยลักษณะการซื้อสินค้าส่วนใหญ่จะเป็นการซื้อปลีก หรือซื้อทีละจำนวนไม่มาก ผ่านระบบตะกร้าสินค้า (Shopping Cart)

B2B E-Marketplace ตลาดกลางสินค้า ระหว่าง ผู้ที่ทำธุรกิจ (Buiness) ด้วยกันเอง โดยลักษณะการค้าขาย จะเป็นการค้าระหว่าง ธุรกิจกับธุรกิจโดยตรง เช่น การซื้อสินค้า หรือ วัสดุการผลิตจากผู้ผลิต เพื่อนำไปแปรรูป หรือนำไปขายยังผู้บริโภคอีกที โดยลักษณะการซื้อสินค้าส่วนใหญ่จะเป็นการซื้อ ทีละมากๆ หรือ ต้องมีการสอบถามราคา (Inquiry) เพื่อนำเสนอราคาในการซื้อ-ขายแต่ละครั้ง โดยจะมีระบบการส่งแบบสอบถามราคา (Inquiry Form) รองรับในการซื้อขายในตลาดลักษณะนี้

บริการใน E-Marketplace ส่วนใหญ่จะเป็นบริการที่จะช่วยทำให้การค้าขาย ระหว่างกัน โดยรูปแบบของบริการที่ E-Marketplace ส่วนใหญ่มีให้บริการในแต่ละเว็บไซต์ของตน เช่น

สารบัญธุรกิจ ( Business Directory )
 สารบัญข้อมูล รายชื่อของธุรกิจ แบ่งออกเป็นหมวดหมู่และประเภทต่างๆ เพื่อให้คุณสามารถค้นหา หรือเลือกดูสินค้าหรือบริษัท ที่คุณต้องการได้อย่างง่ายและสะดวก

ประกาศความต้องการทางธุรกิจ ( Trade Leads )
คุณสามารถประกาศต้องการซื้อ สินค้า วัตถุดิบหรือต้องการขายสินค้าของคุณ ลงในส่วนนี้ได้ โดยสามารถกรอกรายละเอียดและใส่รูปภาพสินค้าของคุณ ทำให้ผู้ค้า-ขายกับคุณทั่วโลกสามารถเห็นความต้องการของคุณ และทำติดต่อและทำการค้ากับคุณได้โดยตรง 
 

บริการจัดทำเว็บไซต์สำเร็จรูป หรือ แค็ตตาล๊อกสินค้าออนไลน์
คุณสามารถจัดทำเว็บไซต์ ที่มีข้อมูลสินค้า บริการและรายละเอียดของบริษัทของคุณ ได้ด้วยตัวเอง ผ่านบริการจัดทำเว็บไซต์สำเร็จรูป หลังจากคุณได้สร้างเว็บไซต์แล้ว รายชื่อบริษัทและเว็บไซต์ของคุณก็จะถูกนำไปรวบรวมและแยกเป็นหมวดหมู่ไว้ใน สารบัญธุรกิจในเว็บไซต์นั้นๆ โดยภายในเว็บไซต์นี้ จะมีบริการช่วยเหลืออื่น ๆเช่น บริการส่งใบเสนอราคาออนไลน์ (Online Inquiry) เป็นต้น โดยบริการลักษณะนี้ บางแห่งอาจจะเป็นบริการฟรี หรือ เสียเงินตามแต่ละรูปแบบของเว็บไซต์ที่ให้บริการ

ขณะนี้มีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมด 599 กิจการ


อื่นๆ (Other)
อื่นๆ (Other)
จำนวน 89 กิจการ
ECIT Online Map
 
Healthcare
SHOW MAP ONLINE
 
 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ผู้ดำเนินโครงการ ECIT ปี 2557 ของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมในกิจกรรม e-Supply Chain พร้อมกิจกรรมการเชื่อมโยงธุรกิจ (Business Matching)ที่ศูนย์ฝึกอบรม SMEs ศูนย์การค้า White Mall

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ผู้ดำเนินโครงการ ECIT ปี 2557 ของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมในกิจกรรม e-Supply Chain พร้อมกิจกรรมการเชื่อมโยงธุรกิจ (Business Matching)ที่ศูนย์ฝึกอบรม SMEs ศูนย์การค้า White Mall

1
1

โครงการอบรม Social Media สำหรับธุรกิจ SME หัวข้อ พื้นฐาน Social Media สำหรับธุรกิจเสื้อผ้าและเครื่องประดับ วันเสาร์ที่ 27 - อาทิตยที่์ 28 เมษายน 2556 เวลา 9:00 - 16:00 น. สถานที่ : วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

จ.ตรัง ยังปิดน้ำตก 12 แห่ง ป้องกันนักท่องเที่ยวได้รับอันตรายจากน้ำป่า-ดินโคลนถล่ม ด้านชาวพัทลุงที่อาศัยในพื้นที่รองรับน้ำจากเทือกเขาบรรทัดหลายพันครอบครัวยังเดือดร้อน

กำหนดการอบรม โครงการความร่วมมือทางวิชาการการพัฒนา Green IT บริหารสินค้า Dead Stock ที่มีอยู่ในโรงงานให้สามารถนำมาแลกเปลี่ยนกับธุรกิจอื่นๆในกลุ่มอุตสาหกรรม ในวันที่ 28 มิถุนายน 2554 เวลา 09.00 น. – 16.00 น. ณ ห้องอบรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระน

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมรุกคืบครั้งใหญ่ สร้างระบบห่วงโซ่อุปทานอิเล็กทรอนิกส์หวังเชื่อมระบบซื้อขายสินค้าอุตสาหกรรมผ่านโลกออนไลน์ ปีแรกเน้นจับคู่ทางธุรกิจดึงโรงงานกับเอสเอ็มอีมาเจอกัน คาดลดต้นทุนสินค้าคงคลังได้อื้อ ประเดิมอุตฯรองเท้าและเครื่องนุ่งห่มนำร่อง

สร้างร้านค้าออนไลน์ในธุรกิจอุตสาหกรรม ในวันที่ 16-17 มิถุนายน 25544 เวลา 09.00 น. – 16.30 น. ณ ห้องอบรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

สร้างร้านค้าออนไลน์ในธุรกิจอุตสาหกรรม ในวันที่ 27 เมษายน 2554 เวลา 09.00 น. – 13.00 น. ณ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 7

สร้างร้านค้าออนไลน์ในธุรกิจอุตสาหกรรม ในวันจันทร์ ที่ 9 พฤษภาคม 2554 เวลา 09.00 น. – 13.00 น. ณ ห้องประชุมห้องประชุมหิรัญญิการ์ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1

สร้างร้านค้าออนไลน์ในธุรกิจอุตสาหกรรม ในวันจันทร์ที่ 25 เมษายน 2554 เวลา 09.00 น. – 13.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

สร้างร้านค้าออนไลน์ในธุรกิจอุตสาหกรรม 26 เมษายน 2554 ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์1 ศูนย์ ICT ขอนแก่น

E-Marketplace คือ ตลาดกลางรวบรวมสินค้าและร้านค้าหรือบริษัทจำนวนมาก เพื่อเป็นสื่อกลางในการซื้อ-ขายสินค้าระหว่างกัน

E-Marketplace คือ ตลาดกลางรวบรวมสินค้าและร้านค้าหรือบริษัทจำนวนมาก เพื่อเป็นสื่อกลางในการซื้อ-ขายสินค้าระหว่างกัน

E-Marketplace คือ ตลาดกลางรวบรวมสินค้าและร้านค้าหรือบริษัทจำนวนมาก เพื่อเป็นสื่อกลางในการซื้อ-ขายสินค้าระหว่างกัน

E-Marketplace คือ ตลาดกลางรวบรวมสินค้าและร้านค้าหรือบริษัทจำนวนมาก เพื่อเป็นสื่อกลางในการซื้อ-ขายสินค้าระหว่างกัน

E-Marketplace คือ ตลาดกลางรวบรวมสินค้าและร้านค้าหรือบริษัทจำนวนมาก เพื่อเป็นสื่อกลางในการซื้อ-ขายสินค้าระหว่างกัน

E-Marketplace คือ ตลาดกลางรวบรวมสินค้าและร้านค้าหรือบริษัทจำนวนมาก เพื่อเป็นสื่อกลางในการซื้อ-ขายสินค้าระหว่างกัน

E-Marketplace คือ ตลาดกลางรวบรวมสินค้าและร้านค้าหรือบริษัทจำนวนมาก เพื่อเป็นสื่อกลางในการซื้อ-ขายสินค้าระหว่างกัน

E-Marketplace คือ ตลาดกลางรวบรวมสินค้าและร้านค้าหรือบริษัทจำนวนมาก เพื่อเป็นสื่อกลางในการซื้อ-ขายสินค้าระหว่างกัน