อบรมโครงการ Advance E- MarketPlace Workshop ครั้งที่ 17 วันที่ 29-30 มีนาคม 2554
29/03/2011 ถึง 30/03/2011
E-Marketplace คือ ตลาดกลางรวบรวมสินค้าและร้านค้าหรือบริษัทจำนวนมาก เพื่อเป็นสื่อกลางในการซื้อ-ขายสินค้าระหว่างกัน
อบรมการใช้งานระบบแค็ตตาล็อกออนไลน์(E-maketPlace ปี 54) ครั้งที่ 12 วันที่ 25 มีนาคม 2554
25/03/2011 ถึง 25/03/2011
E-Marketplace คือ ตลาดกลางรวบรวมสินค้าและร้านค้าหรือบริษัทจำนวนมาก เพื่อเป็นสื่อกลางในการซื้อ-ขายสินค้าระหว่างกัน
อบรมโครงการ Advance E- MarketPlace Workshop ครั้งที่ 16 วันที่ 22-23 มีนาคม 2554
22/03/2011 ถึง 23/03/2011
E-Marketplace คือ ตลาดกลางรวบรวมสินค้าและร้านค้าหรือบริษัทจำนวนมาก เพื่อเป็นสื่อกลางในการซื้อ-ขายสินค้าระหว่างกัน
อบรมการใช้งานระบบแค็ตตาล็อกออนไลน์(E-maketPlace ปี 54) ครั้งที่ 11 วันที่ 16 มีนาคม 2554
16/03/2011 ถึง 16/03/2011
E-Marketplace คือ ตลาดกลางรวบรวมสินค้าและร้านค้าหรือบริษัทจำนวนมาก เพื่อเป็นสื่อกลางในการซื้อ-ขายสินค้าระหว่างกัน
อบรมโครงการ Advance E- MarketPlace Workshop ครั้งที่ 15 วันที่ 9-10 มีนาคม 2554
09/03/2011 ถึง 10/03/2011
E-Marketplace คือ ตลาดกลางรวบรวมสินค้าและร้านค้าหรือบริษัทจำนวนมาก เพื่อเป็นสื่อกลางในการซื้อ-ขายสินค้าระหว่างกัน
อบรมการใช้งานระบบแค็ตตาล็อกออนไลน์(E-maketPlace ปี 54) ครั้งที่ 10 วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2554
04/03/2011 ถึง 04/03/2011
E-Marketplace คือ ตลาดกลางรวบรวมสินค้าและร้านค้าหรือบริษัทจำนวนมาก เพื่อเป็นสื่อกลางในการซื้อ-ขายสินค้าระหว่างกัน
อบรมโครงการ Advance E- MarketPlace Workshop ครั้งที่ 14 วันที่ 21-22 กุมภาพันธ์ 2554
21/02/2011 ถึง 22/02/2011
E-Marketplace คือ ตลาดกลางรวบรวมสินค้าและร้านค้าหรือบริษัทจำนวนมาก เพื่อเป็นสื่อกลางในการซื้อ-ขายสินค้าระหว่างกัน
อบรมโครงการ Advance E- MarketPlace Workshop ครั้งที่ 13 วันที่ 16-17 กุมภาพันธ์ 2554
16/02/2011 ถึง 17/02/2011
E-Marketplace คือ ตลาดกลางรวบรวมสินค้าและร้านค้าหรือบริษัทจำนวนมาก เพื่อเป็นสื่อกลางในการซื้อ-ขายสินค้าระหว่างกัน
อบรมการใช้งานระบบแค็ตตาล็อกออนไลน์(E-maketPlace ปี 54) ครั้งที่ 8 วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2554
11/02/2011 ถึง 11/02/2011
E-Marketplace คือ ตลาดกลางรวบรวมสินค้าและร้านค้าหรือบริษัทจำนวนมาก เพื่อเป็นสื่อกลางในการซื้อ-ขายสินค้าระหว่างกัน
อบรมโครงการ Advance E- MarketPlace Workshop ครั้งที่ 12 วันที่ 27-28 มกราคม 2554
27/01/2011 ถึง 28/01/2011
E-Marketplace คือ ตลาดกลางรวบรวมสินค้าและร้านค้าหรือบริษัทจำนวนมาก เพื่อเป็นสื่อกลางในการซื้อ-ขายสินค้าระหว่างกัน
อบรมการใช้งานระบบแค็ตตาล็อกออนไลน์(E-maketPlace ปี 54) ครั้งที่ 6 วันที่ 20 มกราคม 2554
20/01/2011 ถึง 20/01/2011
E-Marketplace คือ ตลาดกลางรวบรวมสินค้าและร้านค้าหรือบริษัทจำนวนมาก เพื่อเป็นสื่อกลางในการซื้อ-ขายสินค้าระหว่างกัน
อบรมโครงการ Advance E- MarketPlace Workshop ครั้งที่ 11 วันที่ 18-19 มกราคม 2554
18/01/2011 ถึง 19/01/2011
E-Marketplace คือ ตลาดกลางรวบรวมสินค้าและร้านค้าหรือบริษัทจำนวนมาก เพื่อเป็นสื่อกลางในการซื้อ-ขายสินค้าระหว่างกัน
อบรมการใช้งานระบบแค็ตตาล็อกออนไลน์(E-maketPlace ปี 54) ครั้งที่ 5 วันที่ 13 มกราคม 2554
13/01/2011 ถึง 13/01/2011
E-Marketplace คือ ตลาดกลางรวบรวมสินค้าและร้านค้าหรือบริษัทจำนวนมาก เพื่อเป็นสื่อกลางในการซื้อ-ขายสินค้าระหว่างกัน
อบรมโครงการ Advance E- MarketPlace Workshop ครั้งที่ 10 วันที่ 11-12 มกราคม 2553
11/01/2011 ถึง 12/01/2011
E-Marketplace คือ ตลาดกลางรวบรวมสินค้าและร้านค้าหรือบริษัทจำนวนมาก เพื่อเป็นสื่อกลางในการซื้อ-ขายสินค้าระหว่างกัน
อบรมการใช้งานระบบแค็ตตาล็อกออนไลน์(E-maketPlace ปี 54) ครั้งที่ 4 วันที่ 5 มกราคม 2554
05/01/2011 ถึง 05/01/2011
E-Marketplace คือ ตลาดกลางรวบรวมสินค้าและร้านค้าหรือบริษัทจำนวนมาก เพื่อเป็นสื่อกลางในการซื้อ-ขายสินค้าระหว่างกัน
อบรมการใช้งานระบบแค็ตตาล็อกออนไลน์(E-maketPlace ปี 54) ครั้งที่ 2 วันที่ 20 ธันวาคม 2553
20/12/2010 ถึง 20/12/2010
E-Marketplace คือ ตลาดกลางรวบรวมสินค้าและร้านค้าหรือบริษัทจำนวนมาก เพื่อเป็นสื่อกลางในการซื้อ-ขายสินค้าระหว่างกัน
อบรมการใช้งานระบบแค็ตตาล็อกออนไลน์(E-maketPlace ปี 54) ครั้งที่ 1 วันที่ 9 ธันวาคม 2553
09/12/2010 ถึง 09/12/2010
E-Marketplace คือ ตลาดกลางรวบรวมสินค้าและร้านค้าหรือบริษัทจำนวนมาก เพื่อเป็นสื่อกลางในการซื้อ-ขายสินค้าระหว่างกัน
อบรมโครงการ Advance E- MarketPlace Workshop ครั้งที่ 8 วันที่ 14-15 ธันวาคม 2553
14/12/2010 ถึง 15/12/2010
E-Marketplace คือ ตลาดกลางรวบรวมสินค้าและร้านค้าหรือบริษัทจำนวนมาก เพื่อเป็นสื่อกลางในการซื้อ-ขายสินค้าระหว่างกัน
อบรมโครงการ Advance E- MarketPlace Workshop ครั้งที่ 7 วันที่ 1-2 ธันวาคม 2553
01/12/2010 ถึง 02/12/2010
E-Marketplace คือ ตลาดกลางรวบรวมสินค้าและร้านค้าหรือบริษัทจำนวนมาก เพื่อเป็นสื่อกลางในการซื้อ-ขายสินค้าระหว่างกัน
อบรมโครงการ Advance E- MarketPlace Workshop ครั้งที่ 6 วันที่ 24-25 พฤศจิกายน 2553
24/11/2010 ถึง 25/11/2010
E-Marketplace คือ ตลาดกลางรวบรวมสินค้าและร้านค้าหรือบริษัทจำนวนมาก เพื่อเป็นสื่อกลางในการซื้อ-ขายสินค้าระหว่างกัน