อบรมโครงการ Advance E- MarketPlace Workshop ครั้งที่ 5 วันที่ 17-18 พฤศจิกายน 2553
17/11/2010 ถึง 18/11/2010
E-Marketplace คือ ตลาดกลางรวบรวมสินค้าและร้านค้าหรือบริษัทจำนวนมาก เพื่อเป็นสื่อกลางในการซื้อ-ขายสินค้าระหว่างกัน
อบรมโครงการ Advance E- MarketPlace Workshop ครั้งที่ 4 วันที่ 8-9 พฤศจิกายน 2553
08/11/2010 ถึง 09/11/2010
E-Marketplace คือ ตลาดกลางรวบรวมสินค้าและร้านค้าหรือบริษัทจำนวนมาก เพื่อเป็นสื่อกลางในการซื้อ-ขายสินค้าระหว่างกัน
อบรมโครงการ Advance E- MarketPlace Workshop ครั้งที่ 3 วันที่ 28-29 ตุลาคม 2553
E-Marketplace คือ ตลาดกลางรวบรวมสินค้าและร้านค้าหรือบริษัทจำนวนมาก เพื่อเป็นสื่อกลางในการซื้อ-ขายสินค้าระหว่างกัน
อบรมโครงการ Advance E- MarketPlace Workshop ครั้งที่ 2 วันที่ 26-27 ตุลาคม 2553
26/10/2010 ถึง 27/10/2010
E-Marketplace คือ ตลาดกลางรวบรวมสินค้าและร้านค้าหรือบริษัทจำนวนมาก เพื่อเป็นสื่อกลางในการซื้อ-ขายสินค้าระหว่างกัน
อบรมโครงการ Advance E- MarketPlace Workshop ครั้งที่ 1 วันที่ 14 ตุลาคม 2553
E-Marketplace คือ ตลาดกลางรวบรวมสินค้าและร้านค้าหรือบริษัทจำนวนมาก เพื่อเป็นสื่อกลางในการซื้อ-ขายสินค้าระหว่างกัน
อบรมโครงการ Advance E- MarketPlace Workshop ครั้งที่ 1 วันที่ 13 ตุลาคม 2553
E-Marketplace คือ ตลาดกลางรวบรวมสินค้าและร้านค้าหรือบริษัทจำนวนมาก เพื่อเป็นสื่อกลางในการซื้อ-ขายสินค้าระหว่างกัน
อบรมการใช้งานระบบแค็ตตาล็อกออนไลน์ในระบบตลาดกลาง(E-MarketPlace) ครั้งที่ 9
02/08/2010 ถึง 02/08/2010
E-Marketplace คือ ตลาดกลางรวบรวมสินค้าและร้านค้าหรือบริษัทจำนวนมาก เพื่อเป็นสื่อกลางในการซื้อ-ขายสินค้าระหว่างกัน โดยรูปแบบของ E-Marketplace จะเป็นการบริการในรูปแบบของเว็บไซต์ที่เปิดให้บริการ โดยคุณสามารถ "นำข้อมูลธุรกิจและข้อมูลสินค้าคุณไปใส่ไว้ใน E-
อบรมการใช้งานระบบแค็ตตาล็อกออนไลน์ในระบบตลาดกลาง(E-MarketPlace) ครั้งที่ 8
22/07/2010 ถึง 22/07/2010
E-Marketplace คือ ตลาดกลางรวบรวมสินค้าและร้านค้าหรือบริษัทจำนวนมาก เพื่อเป็นสื่อกลางในการซื้อ-ขายสินค้าระหว่างกัน โดยรูปแบบของ E-Marketplace จะเป็นการบริการในรูปแบบของเว็บไซต์ที่เปิดให้บริการ โดยคุณสามารถ "นำข้อมูลธุรกิจและข้อมูลสินค้าคุณไปใส่ไว้ใน E-
อบรมการใช้งานระบบแค็ตตาล็อกออนไลน์ในระบบตลาดกลาง(E-MarketPlace) ครั้งที่ 7 สัญจร ณ เชียงใหม่
19/07/2010 ถึง 19/07/2010
E-Marketplace คือ ตลาดกลางรวบรวมสินค้าและร้านค้าหรือบริษัทจำนวนมาก เพื่อเป็นสื่อกลางในการซื้อ-ขายสินค้าระหว่างกัน โดยรูปแบบของ E-Marketplace จะเป็นการบริการในรูปแบบของเว็บไซต์ที่เปิดให้บริการ โดยคุณสามารถ "นำข้อมูลธุรกิจและข้อมูลสินค้าคุณไปใส่ไว้ใน E-
อบรมการใช้งานระบบแค็ตตาล็อกออนไลน์ในระบบตลาดกลาง(E-MarketPlace) ครั้งที่ 6 สัญจร ณ จังหวัดพิษณุโลก
19/07/2010 ถึง 19/07/2010
E-Marketplace คือ ตลาดกลางรวบรวมสินค้าและร้านค้าหรือบริษัทจำนวนมาก เพื่อเป็นสื่อกลางในการซื้อ-ขายสินค้าระหว่างกัน โดยรูปแบบของ E-Marketplace จะเป็นการบริการในรูปแบบของเว็บไซต์ที่เปิดให้บริการ โดยคุณสามารถ "นำข้อมูลธุรกิจและข้อมูลสินค้าคุณไปใส่ไว้ใน E-
อบรมการใช้งานระบบแค็ตตาล็อกออนไลน์ในระบบตลาดกลาง(E-MarketPlace) ครั้งที่ 5
09/07/2010 ถึง 09/07/2010
E-Marketplace คือ ตลาดกลางรวบรวมสินค้าและร้านค้าหรือบริษัทจำนวนมาก เพื่อเป็นสื่อกลางในการซื้อ-ขายสินค้าระหว่างกัน โดยรูปแบบของ E-Marketplace จะเป็นการบริการในรูปแบบของเว็บไซต์ที่เปิดให้บริการ โดยคุณสามารถ "นำข้อมูลธุรกิจและข้อมูลสินค้าคุณไปใส่ไว้ใน E-
อบรมการใช้งานระบบแค็ตตาล็อกออนไลน์ในระบบตลาดกลาง(E-MarketPlace) ครั้งที่ 4
02/07/2010 ถึง 02/07/2010
E-Marketplace คือ ตลาดกลางรวบรวมสินค้าและร้านค้าหรือบริษัทจำนวนมาก เพื่อเป็นสื่อกลางในการซื้อ-ขายสินค้าระหว่างกัน โดยรูปแบบของ E-Marketplace จะเป็นการบริการในรูปแบบของเว็บไซต์ที่เปิดให้บริการ โดยคุณสามารถ "นำข้อมูลธุรกิจและข้อมูลสินค้าคุณไปใส่ไว้ใน E-
อบรมการใช้งานระบบแค็ตตาล็อกออนไลน์ในระบบตลาดกลาง(E-MarketPlace) ครั้งที่ 3
25/06/2010 ถึง 25/06/2010
E-Marketplace คือ ตลาดกลางรวบรวมสินค้าและร้านค้าหรือบริษัทจำนวนมาก เพื่อเป็นสื่อกลางในการซื้อ-ขายสินค้าระหว่างกัน โดยรูปแบบของ E-Marketplace จะเป็นการบริการในรูปแบบของเว็บไซต์ที่เปิดให้บริการ โดยคุณสามารถ "นำข้อมูลธุรกิจและข้อมูลสินค้าคุณไปใส่ไว้ใน E-
อบรมการใช้งานระบบแค็ตตาล็อกออนไลน์ในระบบตลาดกลาง(E-MarketPlace) ครั้งที่ 2
11/06/2010 ถึง 11/06/2010
E-Marketplace คือ ตลาดกลางรวบรวมสินค้าและร้านค้าหรือบริษัทจำนวนมาก เพื่อเป็นสื่อกลางในการซื้อ-ขายสินค้าระหว่างกัน โดยรูปแบบของ E-Marketplace จะเป็นการบริการในรูปแบบของเว็บไซต์ที่เปิดให้บริการ โดยคุณสามารถ "นำข้อมูลธุรกิจและข้อมูลสินค้าคุณไปใส่ไว้ใน E-
อบรมการใช้งานระบบแค็ตตาล็อกออนไลน์ในระบบตลาดกลาง(E-MarketPlace) ครั้งที่ 1
04/06/2010 ถึง 04/06/2010
E-Marketplace คือ ตลาดกลางรวบรวมสินค้าและร้านค้าหรือบริษัทจำนวนมาก เพื่อเป็นสื่อกลางในการซื้อ-ขายสินค้าระหว่างกัน โดยรูปแบบของ E-Marketplace จะเป็นการบริการในรูปแบบของเว็บไซต์ที่เปิดให้บริการ โดยคุณสามารถ "นำข้อมูลธุรกิจและข้อมูลสินค้าคุณไปใส่ไว้ใน E-