โครงการอบรม Social Media สำหรับธุรกิจ SME หัวข้อ พื้นฐาน Social Media สำหรับธุรกิจเสื้อผ้าและเครื่องประดับ


โครงการพัฒนาศักยภาพการตลาดของ SMEs ด้วย Social Media 
โดยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ร่วมกับวิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และธนาคารกสิกรไทย    

รายละเอียดหลักสูตรและแบบฟอร์มลงทะเบียน การอบรมรุ่นที่ 8
“พื้นฐาน Social Media สำหรับธุรกิจเสื้อผ้าและเครื่องประดับ”

  วันเสาร์ที่ 27 - อาทิตยที่์ 28 เมษายน 2556
เวลา 9:00 - 16:00 น.  
สถานที่ : วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

(สำหรับหลักสูตรและวันอบรมในรุ่นอื่นๆ คลิกที่นี่)

ในยุคปัจจุบันที่ไม่ว่าธุรกิจขนาดใหญ่ หรือขนาดเล็กล้วนมีความเท่าเทียมกันในการเข้าถึงผู้บริโภคผ่านสื่อ Social Media ด้วยปัจจัยต้นทุนที่ไม่ได้สูงมากเหมือนอย่างสื่อหลักในอดีต คุณเองมีความเข้าใจและความพร้อมมากแค่ไหนที่จะใช้ประโยชน์จาก Social Media อย่างเต็มประสิทธิภาพ?

หลักสูตรพื้นฐาน Social Media สำหรับธุรกิจเสื้อผ้าและเครื่องประดับนี้จึงได้จัดขึ้นเพื่อ ผู้ประกอบการที่อยากจะเข้าใจในภาพรวมของการตลาดผ่าน Social Media และต้องการจะเห็นแนวทางการใช้เครื่องมือ Social Media ต่างๆ เช่น Facebook, Twitter, Youtube, Instagram, Blog ฯลฯ มาผสมผสานกันเพื่อส่งเสริมการตลาดให้กับธุรกิจ รวมไปถึงความเข้าใจในวิธีการวางกลยุทธ์สำหรับ Social Media และแนวคิดเบื้องต้นในการประยุกต์ใช้ Social Media สำหรับการบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า 

ในการอบรมนี้โดยนอกเหนือจากที่ผู้อบรม จะได้เรียนรู้ในหลักการต่างๆ จากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ และการฝึกปฎิบัติแล้ว ผู้เข้าอบรมจะได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ประสบการณ์และมุมมอง จากผู้ประกอบการท่านอื่นๆ และได้มีโอกาสฟังประสบการณ์และพูดคุยกับแขกรับเชิญซึ่งเป็นผู้ประกอบการที่ ได้ใช้ Social Media เพื่อการตลาดอย่างประสบความสำเร็จมาแล้วอีกด้วย

การอบรมนี้เหมาะสำหรับ

 • ผู้ ประกอบการธุรกิจเสื้อผ้าและเครื่องประดับที่มีความสนใจในการเริ่มต้นใช้ Social Media เพื่อส่งเสริมการตลาดและการบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า
 • ผู้ ประกอบการธุรกิจเสื้อผ้าและเครื่องประดับที่ใช้ Social Media เพื่อส่งเสริมธุรกิจอยู่แล้ว และต้องการมุมมองความเข้าใจที่กว้างขึ้นเพื่อนำไปต่อยอดในการวางแผนพัฒนา กลยุทธ์ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

หัวข้อการอบรม

วันเสาร์ที่ 27 เมษายน 2556

9:00 - 12:00 น. : ภาพรวมการใช้ Social Media สำหรับธุรกิจค้าเสื้อผ้าและเครื่องประดับ / แนะนำเครื่องมือ Social Media ที่มีประสิทธิภาพสำหรับธุรกิจค้าเสื้อผ้าและเครื่องประดับ / Mobile Marketing for SME

13:00 - 16:00 น. : พลังของ Facebook สำหรับธุรกิจเสื้อผ้าและเครื่องประดับ

วันอาทิตยที่์ 28 เมษายน 2556

9:00 - 12:00 น. : กลยุทธ์ Social Media สำหรับธุรกิจเสื้อผ้าและเครื่องประดับ / Social CRM สำหรับธุรกิจเสื้อผ้าและเครื่องประดับ

13:00 - 16:00 น. : กรณีศึกษา SME ที่ประสบความสำเร็จในการใช้ Social Media 


วิทยากร

ดร.ภิเษก ชัยนิรันดร์ : ผู้เขียนหนังสือ “การตลาดแนวใหม่ผ่าน Social Media”, “Marketing Click : กลเม็ดเคล็ดลับการตลาดออนไลน์”, บันทึกความสำเร็จธุรกิจดอทคอม “E-commerce Success Case Study”, “ปั้นแบรนด์ให้รวยด้วย facebook” และ “กลยุทธ์การตลาด Social Media” อาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย สาขาการเงิน สอนวิชาการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์, คอลัมนิสต์ “Marketing Click” ในนิตยสารผู้จัดการ และ เว็บไซท์ Marketing Oops! รวมทั้งเป็นวิทยากรรับเชิญทั้งในรายการโทรทัศน์และวิทยุ อ่านประวัติวิทยากรเพิ่มเติมได้ที่ http://www.doctorpisek.com

คงเดช กี่สุขพันธ์ (@kafaak) : บล็อกเกอร์, นักเขียนบทความ, นักรีวิวอุปกรณ์ไอที และวิทยากรผู้เชียวชาญด้าน Social Media ผู้เขียนหนังสือ “ไอแพด 2 ต้องรู้”และผู้เขียนร่วม (กับ @charathbank) “iPhone 4S ใช้อย่างไรให้เกิดประโยชน์สูงสุด” “ตัวใหม่ไอแพด ตอนจอชัดจัดเต็ม” และ “คู่มือการใช้งาน iPhone 5” คงเดชมีโอกาสได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายในรายการโอกาสต่างๆ มากมายโดยเฉพาะอย่างยิ่งในหัวข้อที่เกี่ยวกับ IT, Mobile และ Social Media รู้จักกับคงเดชมากขึ้นที่เว็บไซต์ http://www.kafaak.com 

เมธา เกรียงปริญญากิจ : ที่ปรึกษาและวิทยากรด้านการใช้งาน Social Media ผู้ก่อตั้งเว็บไซท์ facebookgoo.com (ปัจจุบันเป็น socialmer.com) ซึ่งเป็นเว็บไซท์แนะนำการใช้งาน facebook แห่งแรกของประเทศไทย หนึ่งในผู้บุกเบิกหลักสูตรอบรม Facebook Marketing และผู้เขียนหนังสือ “Marketing on Facebook” เมธาได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรในการสอนและให้คำปรึกษาด้านการใช้งาน Facebook และ Social Media สำหรับธุรกิจอย่างต่อเนื่อง จากบริษัทและองค์กรชั้นนำมากมายหลายแห่ง

พิเศษ! พบกับแขกรับเชิญ “ธีรศานต์ สหัสสพาศน์” หรือ “ไอซ์” ผู้ผลักดัน ก๋วยเตี๋ยว เจ๊กเม้ง จังหวัดเพชรบุรี ให้แจ้งเกิดจนคนทั่วประเทศรู้จักผ่าน Social Media ที่จะมาแบ่งปันถึงประสบการณ์และแนวคิดในการใช้ Social Media ให้มีพลัง แบบที่คุณเองก็สามารถทำได้!


คุณสมบัติและเงื่อนไขของผู้เข้าอบรม

เนื่องจากโครงการนี้เป็นโครงการของกรม ส่งเสริมอุตสาหกรรม ที่มีจุดประสงค์สำหรับการพัฒนาผู้ประกอบการ SME โดยเฉพาะ ผู้ที่จะเข้าอบรมจำเป็นจะต้องมีคุณสมบัติตามเงื่อนไขของโครงการดังต่อไปนี้ คือ

 1. เป็นผู้ประกอบการ SME ที่มีกิจการดำเนินอยู่แล้ว และ มีเอกสารยืนยันการประกอบธุรกิจ(ต้องนำหลักฐานการประกอบธุรกิจมายืนยันในวัน อบรมอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้ คือ  1.ทะเบียนพาณิชย์ หรือ ทะเบียนพาณิชย์อีเล็คโทรนิคส์ 2.หนังสือจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน 3.หนังสือจดทะเบียนบริษัท)
 2. ในกรณีที่ ธุรกิจไม่ได้ทำการจดทะเบียน ผู้สม้ครเข้าอบรมอาจใช้หลักฐานอื่นๆ เพื่อยืนยันการประกอบธุรกิจได้ เช่น ภาพถ่ายสถานประกอบการ, ภาพจับหน้าจอเว็บไซท์,​ แผ่นพับ ใบปลิวประชาสัมพันธ์สินค้า / บริการ ฯลฯ โดยทางคณะกรรมการคัดเลือกผู้เข้าอบรมจะทำการพิจารณาคัดเลือกผู้ได้รับสิทธิ์ ตามหลักฐานที่ได้รับ และอาจจะมีการขอให้ผู้สมัครส่งหลักฐานล่วงหน้าทางอีเมล์เพื่อตรวจสอบ
 3. ในกรณีที่เจ้าของธุรกิจไม่สามารถมาเองได้สามารถส่งตัวแทนที่มีตำแหน่งอย่างน้อยระดับหัวหน้างานมาอบรมแทนได้
 4. สถานประกอบ การหนึ่งแห่งสามารถส่งตัวแทนมาอบรมได้ จำกัดไม่เกิน 2 คน สำหรับโครงการอบรมทั้งหมด 12 รุ่น โดยผู้เข้าอบรมทั้ง 2 คนจะเลือกอบรมในหัวข้อเดียวกันหรือแยกกันคนละหัวข้อก็ได้
 5. ผู้เข้าอบรมต้องสามารถเข้าอบรมตลอดรายการทั้ง 2 วันได้ 
 6. ผู้เข้าอบรม ต้องเป็นผู้ที่รู้หรือได้รับมอบหมายสามารถกรอกแบบฟอร์มให้ข้อมูลจริงเกี่ยว กับธุรกิจทั้งก่อนและหลังอบรม เพื่อประโยชน์ในการติดตามประเมินผลโครงการโดยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

ค่าใช้จ่ายในการเข้าอบรม

โครงการนี้เป็นโครงการที่ได้รับการสนุนจากกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ผู้ประกอบการจึงไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ สำหรับการเข้าร่วมอบรม แต่จะมีการเก็บค่ามัดจำ 1,000 บาทในวันอบรม สำหรับ ผู้เข้าอบรมทุกคน ซึ่งทางโครงการจะคืนเงินให้ทันทีหลังเสร็จสิ้นการอบรมวันที่ 2 หลังจากที่ผู้ประกอบการได้เข้าอบรมครบตลอดรายการทั้ง 2 วันและส่งหลักฐานการประกอบธุรกิจครบถ้วน พร้อมแบบฟอร์มประเมินผลโครงการ

หลักฐานและสิ่งที่ผู้เข้าอบรมจะต้องนำมาในวันอบรม

 1. สำเนาบัตรประชาชน
 2. สำเนาเอกสารรับรองการประกอบธุรกิจอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้ ทะเบียนพาณิชย์ (ทะเบียนการค้า)/ พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ หรือ หนังสือจดทะเบียนหุ้นส่วน หรือ หนังสือจดทะเบียนบริษัท (หนังสือบริคณห์สนธิ)
 3. หลักฐานยืน ยันการประกอบธุรกิจอื่นๆ (ในกรณีที่ธุรกิจไม่ได้จดทะเบียน) เช่น ภาพถ่ายสถานประกอบการที่มีป้ายชื่อธุรกิจชัดเจน,​ ภาพจับหน้าจอเว็บไซต์, แผ่นพับ ใบปลิวประชาสัมพันธ์สินค้า / บริการ ฯลฯ
 4. เงินค่ามัดจำ 1,000 บาท (ซึ่งจะได้รับคืนทันทีหลังจากเข้าร่วมอบรมครบทั้งโปรแกรมตลอดทั้ง 2 วัน)
 5. เอกสารแนะนำธุรกิจ เช่นนามบัตร, แผ่นพับ, ใบปลิว, โบรชัวร์ หรือสื่อประชาสัมพันธ์อื่นๆ ที่มี เพื่อประโยชน์ในการสร้างเครือข่ายธุรกิจกับผู้ประกอบการอื่นๆ
 6. ผู้เข้าอบรมทุกคนจะต้องนำคอมพิวเตอร์ Notebook ส่วนบุคคลมาเอง (ไม่แนะนำTablet เนื่องจากจะมี Workshop) โดยทางโครงการจะจัดเตรียมเครือข่าย Internet ไว้ให้

ขั้นตอนและเงื่อนไขการลงทะเบียน

 1. คลิกที่นี่เพื่อไปยังแบบฟอร์มลงทะเบียนออนไลน์
 2. กรอกข้อมูลตามที่กำหนด และเลือกหลักสูตรที่ต้องการเข้าร่วมอบรม (ผู้อบรม 1 ท่านสามารถเลือกอบรมได้ 1 หลักสูตรเท่านั้น และสถานประกอบการ 1 แห่งสามารถส่งตัวแทนมาอบรมได้ไม่เกิน 2 คน)
 3. รออีเมล์หรือโทรศัพท์ยืนยันจากเจ้า หน้าที่ภายใน 2 วัน ว่าท่านได้สิทธิ์ในการเข้าร่วมอบรม โดยพิจารณาตามลำดับการลงทะเบียน เนื่องจากในแต่ละรุ่นมีการจำกัดที่นั่งเพียง 70 ที่เท่านั้น (ตามเงื่อนไขของโครงการ)
 4. ในกรณีที่ผู้ได้รับสิทธิ์ไม่สามารถมา ร่วมอบรมได้ จะต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนวันอบรมจริงอย่างน้อย 2 วัน เพื่อที่ผู้จัดจะโอนสิทธิ์ให้กับผู้ประกอบการท่านอื่นๆ ตามลำดับที่ได้ลงทะเบียนไว้ มิฉะนั้นจะถูกตัดสิทธิ์จากการอบรมในหลักสูตรอื่นๆ ด้วย


โครงการเสริมสร้างขีดความสามารถการแข่งขันของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมไทยด้วยระบบห่วงโซ่อุปทานอิเล็กโทรนิกส์ (e-Supply Chain) เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ยุค AEC ประจำปี 2557

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ผู้ดำเนินโครงการ ECIT ปี 2557 ของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมในกิจกรรม e-Supply Chain พร้อมกิจกรรมการเชื่อมโยงธุรกิจ (Business Matching)ที่ศูนย์ฝึกอบรม SMEs ศูนย์การค้า White Mall

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ผู้ดำเนินโครงการ ECIT ปี 2557 ของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมในกิจกรรม e-Supply Chain พร้อมกิจกรรมการเชื่อมโยงธุรกิจ (Business Matching)ที่ศูนย์ฝึกอบรม SMEs ศูนย์การค้า White Mall

โครงการเสริมสร้างขีดความสามารถการแข่งขันของผู้ประกอบอุตสาหกรรมไทย ด้วยระบบห่วงโซ่อุปทานอิเล็กโทรนิกส์ (e-Supply Chain) เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ยุค AEC ประจำปี 2557

ECIT KICK OFF DAY 2014
20/03/2014 ถึง 20/03/2014
วันพฤหัสบดีที่ 20 มีนาคม 2557 เวลา 8.30 - 12.30 น. ห้อง Salon B ชั้น 2 โรงแรม สวิสโอเต็ล เลจ คองคอร์ด ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพฯ

1
1

นางอรรชกา สีบุญเรือง รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม รักษาราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ได้จัดตั้งโครงการคลินิกอุตสาหกรรมเพื่อการฟื้นฟูสถานประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม หรือเอสเอ็มอีที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม

สรุปผลการตอบแทนความพึงพอใจในการใช้งานระบบของโครงการพัฒนาองค์ความรู้ระบบไอทีเพื่อใช้ในธุรกิจอุตสาหกรรมและสนับสนุนการรวมกลุ่ม ECIT NETWORK 2556

ณ ประเทศญี่ปุ่น Tokyo International Exhibition Center "Toko big Sight" และประเทศไต้หวัน "Computex Taipei 2013"

ขอเชิญกิจการธุรกิจ SMEs ทั่วไปและกลุ่มเครือข่ายธุรกิจ NEC เข้าร่วมอบรมโครงการ เสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ (NEC) และธุรกิจใหม่ (NBC) ประจำปี 2556

ในวันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน 2556 เวลา 08.00 - 16.30 น. ห้อง Grand Hall โรงแรม Garden Seaview Resort Pataya

โครงการอบรม Social Media สำหรับธุรกิจ SME หัวข้อ พื้นฐาน Social Media สำหรับธุรกิจเสื้อผ้าและเครื่องประดับ วันเสาร์ที่ 27 - อาทิตยที่์ 28 เมษายน 2556 เวลา 9:00 - 16:00 น. สถานที่ : วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

ฝ่าวิกฤตเอสเอ็มอี ใช้ไอทีลดต้นทุน ลุยธุรกิจ

สร้างร้านค้าออนไลน์ในธุรกิจอุตสาหกรรม ในวันที่ 27 เมษายน 2554 เวลา 09.00 น. – 13.00 น. ณ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 7

สร้างร้านค้าออนไลน์ในธุรกิจอุตสาหกรรม ในวันจันทร์ ที่ 9 พฤษภาคม 2554 เวลา 09.00 น. – 13.00 น. ณ ห้องประชุมห้องประชุมหิรัญญิการ์ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1

สร้างร้านค้าออนไลน์ในธุรกิจอุตสาหกรรม ในวันจันทร์ที่ 25 เมษายน 2554 เวลา 09.00 น. – 13.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

สร้างร้านค้าออนไลน์ในธุรกิจอุตสาหกรรม 26 เมษายน 2554 ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์1 ศูนย์ ICT ขอนแก่น

E-Marketplace คือ ตลาดกลางรวบรวมสินค้าและร้านค้าหรือบริษัทจำนวนมาก เพื่อเป็นสื่อกลางในการซื้อ-ขายสินค้าระหว่างกัน

E-Marketplace คือ ตลาดกลางรวบรวมสินค้าและร้านค้าหรือบริษัทจำนวนมาก เพื่อเป็นสื่อกลางในการซื้อ-ขายสินค้าระหว่างกัน

E-Marketplace คือ ตลาดกลางรวบรวมสินค้าและร้านค้าหรือบริษัทจำนวนมาก เพื่อเป็นสื่อกลางในการซื้อ-ขายสินค้าระหว่างกัน