โครงการ เสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ (NEC) และธุรกิจใหม่ (NBC) ประจำปี 2556 

สนใจติดต่อ คุณธิดา ชีวศุภสมิทธ์ 

มือถือ : 089-7723600, 086-3006433

E-mail : [email protected]


ดาวโหลดไฟล์ : ใบสมัครเข้าร่วมโครงการ
โครงการเสริมสร้างขีดความสามารถการแข่งขันของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมไทยด้วยระบบห่วงโซ่อุปทานอิเล็กโทรนิกส์ (e-Supply Chain) เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ยุค AEC ประจำปี 2557

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ผู้ดำเนินโครงการ ECIT ปี 2557 ของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมในกิจกรรม e-Supply Chain พร้อมกิจกรรมการเชื่อมโยงธุรกิจ (Business Matching)ที่ศูนย์ฝึกอบรม SMEs ศูนย์การค้า White Mall

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ผู้ดำเนินโครงการ ECIT ปี 2557 ของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมในกิจกรรม e-Supply Chain พร้อมกิจกรรมการเชื่อมโยงธุรกิจ (Business Matching)ที่ศูนย์ฝึกอบรม SMEs ศูนย์การค้า White Mall

โครงการเสริมสร้างขีดความสามารถการแข่งขันของผู้ประกอบอุตสาหกรรมไทย ด้วยระบบห่วงโซ่อุปทานอิเล็กโทรนิกส์ (e-Supply Chain) เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ยุค AEC ประจำปี 2557

ECIT KICK OFF DAY 2014
20/03/2014 ถึง 20/03/2014
วันพฤหัสบดีที่ 20 มีนาคม 2557 เวลา 8.30 - 12.30 น. ห้อง Salon B ชั้น 2 โรงแรม สวิสโอเต็ล เลจ คองคอร์ด ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพฯ

1
1

นางอรรชกา สีบุญเรือง รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม รักษาราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ได้จัดตั้งโครงการคลินิกอุตสาหกรรมเพื่อการฟื้นฟูสถานประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม หรือเอสเอ็มอีที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม

สรุปผลการตอบแทนความพึงพอใจในการใช้งานระบบของโครงการพัฒนาองค์ความรู้ระบบไอทีเพื่อใช้ในธุรกิจอุตสาหกรรมและสนับสนุนการรวมกลุ่ม ECIT NETWORK 2556

ณ ประเทศญี่ปุ่น Tokyo International Exhibition Center "Toko big Sight" และประเทศไต้หวัน "Computex Taipei 2013"

ขอเชิญกิจการธุรกิจ SMEs ทั่วไปและกลุ่มเครือข่ายธุรกิจ NEC เข้าร่วมอบรมโครงการ เสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ (NEC) และธุรกิจใหม่ (NBC) ประจำปี 2556

ในวันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน 2556 เวลา 08.00 - 16.30 น. ห้อง Grand Hall โรงแรม Garden Seaview Resort Pataya

โครงการอบรม Social Media สำหรับธุรกิจ SME หัวข้อ พื้นฐาน Social Media สำหรับธุรกิจเสื้อผ้าและเครื่องประดับ วันเสาร์ที่ 27 - อาทิตยที่์ 28 เมษายน 2556 เวลา 9:00 - 16:00 น. สถานที่ : วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

ฝ่าวิกฤตเอสเอ็มอี ใช้ไอทีลดต้นทุน ลุยธุรกิจ

สร้างร้านค้าออนไลน์ในธุรกิจอุตสาหกรรม ในวันที่ 27 เมษายน 2554 เวลา 09.00 น. – 13.00 น. ณ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 7

สร้างร้านค้าออนไลน์ในธุรกิจอุตสาหกรรม ในวันจันทร์ ที่ 9 พฤษภาคม 2554 เวลา 09.00 น. – 13.00 น. ณ ห้องประชุมห้องประชุมหิรัญญิการ์ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1

สร้างร้านค้าออนไลน์ในธุรกิจอุตสาหกรรม ในวันจันทร์ที่ 25 เมษายน 2554 เวลา 09.00 น. – 13.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

สร้างร้านค้าออนไลน์ในธุรกิจอุตสาหกรรม 26 เมษายน 2554 ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์1 ศูนย์ ICT ขอนแก่น

E-Marketplace คือ ตลาดกลางรวบรวมสินค้าและร้านค้าหรือบริษัทจำนวนมาก เพื่อเป็นสื่อกลางในการซื้อ-ขายสินค้าระหว่างกัน

E-Marketplace คือ ตลาดกลางรวบรวมสินค้าและร้านค้าหรือบริษัทจำนวนมาก เพื่อเป็นสื่อกลางในการซื้อ-ขายสินค้าระหว่างกัน

E-Marketplace คือ ตลาดกลางรวบรวมสินค้าและร้านค้าหรือบริษัทจำนวนมาก เพื่อเป็นสื่อกลางในการซื้อ-ขายสินค้าระหว่างกัน